Servicii

Atitudinea  
corecta,
profesionala,
deschisa,
 ingredientul succesului nostru.

Cum procedam?

Pasul 1
EVALUAREA SOLICITANTULUI​
 • Stabilirea obiectivelor investitiei
 • Identificarea surselor de finantare specifice ideii de proiect si tipului de beneficiar (public / privat)
 • Analiza eligibilitatii solicitantului si stabilirea obiectivelor investitionale
Pasul 1
Pasul 2
ELABORAREA DOCUMENTATIEI​
 • Cerere de finanare
 • Plan de afaceri 
 • Analiza financiara a investitiei
 • Intocmire dosar de finantare
Pasul 2
Pasul 3
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
 • Analiza cererii de finantare, de catre Autoritatea de Management (analiza conformitatii administrative, evaluarea tehnica si financiara a proiectului)
 • Solicitarea de clarificari, daca este cazul (echipa COMO Consulting acorda consultanta in perioada de evaluare a proiectului si emite raspunsuri la solicitarile de clarificari emise de Autoritatea de Management)
 • Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare
Pasul 3
Pasul 4
ASISTENTA PE DURATA PROCESULUI DE FINANTARE SI IMPLEMENTARE
 • Elaborare draft documentatii pentru derularea achizitiilor proiectului
 • Managementul execuţiei investiţiei, respectiv elaborarea draft-urilor pentru urmatoarele documente:
  - rapoarte de progres
  - documente aferente implementarii (e.g. notificari/acte aditionale la contractul de finantare)
  - cereri de plata/ cereri de rambursare a cheltuielilor
 • documente aferente implementarii (e.g. notificari/acte aditionale la contractul de finantare)
 • Consilierea beneficiarilor in vederea asigurarii conditiilor legale de implementare a proiectului
Pasul 4

Ce facem?

In cei peste 12 ani de activitate, echipa COMO Consulting a realizat proiecte pentru:

 • formarea profesionala a resurselor umane;
 • cresterea competitivitatii economice a intreprinderilor;
 • dezvoltarea infrastructurii de baza in localitati urbane/rurale (retele de alimentare cu apa, retele de epurare a apelor uzate, drumuri comunale, camine culturale, baze sportive, parcuri de agrement, centrale fotovoltaice);
 • elaborarea „Strategiilor de dezvoltara locala”, ghid cuprinzator care exprima valorile comunitatii;
 • functionarea Grupurilor de Actiune Locala;

PROGRAME 

Proiecte pentru calificarea si perfectionarea resurselor umane in cadrul urmatoarelor programe de finantare:

 • Programul Phare 2005 si 2006 – Dezvoltare Resurse Umane
 • Schema de ajutor de stat pentru formarea profesionala generala si specifica denumita „Bani pentru formare profesionala”, 2009

Proiecte pentru imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in cadrul urmatoarelor programe de finantare:

 • Programul National de Dezvoltare Rurala 2009, 2010 (infrastructura de transport, sisteme de alimentare cu apa, retele de canalizare si sisteme de epurare a apelor uzate, camine culturale, after school)
 • Programul national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (infrastructura de transport)
 • Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural (baze sportive)

PROGRAME 

 • Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi
 • Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire

Proiecte pentru dezvoltarea mediului privat (IMM, intreprinderi mari) din sectorul productiv si al serviciilor in cadrul urmatoarelor programe de finantare:

 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 1
 • Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 4
 • Schemei de ajutor de stat instituite prin HG nr. 1680/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
 • PNDR Masura 313
 • proiecte pentru investitii în valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi  in cadrul Programului Operational  Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Programe operationale

Linii de finantare

Beneficiari

Partenerii nostri si proiectele lor

Ai nevoie de ajutor?

COMO Consulting este compania de consultanta pe termen lung a investitorilor publici si privati, apreciata pentru profesionalism si eficacitatea cu care atinge obiectivele.