Beneficiari

Beneficiari  privati

Denumire:     GDF SUEZ Energy Romania – Bucuresti

 

Proiect: “Imbunatatirea competentelor, flexibilitatii si performantelor angajatilor, in vederea adaptarii la actualul context socio economic” 

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

 

Denumire:     HVB LEASING Romania – Bucuresti

 

Proiect: “Performanta profesionala – principala forta motrice a competitivitatii” 

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

 

Denumire:     ASOCIATIA  FURNIZORILOR  de  PRODUSE  MEDICALE – Bucuresti

 

Proiect: “iesirea din criza economica, prin promovarea unei forte de munca adaptabile si competente” 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 ,,Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor’’

Domeniul major de interventie 3.2 ,,Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii’’

 

Denumire:   S.C. EVW HOLDING S.R.L – Cluj

 

Proiect: “Imbunatatirea competentelor, flexibilitatii si performantelor angajatilor, in vederea adaptarii la actualul context socio economic” 

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

        

Denumire:   S.C. EGGER ROMANIA S.R.L – Radauti

 

Proiect: „Performanta angajatilor – cale principala de crestere a competitivitatii companiei.”

 

Program de finantare:  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 ,,Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor’’

Domeniul major de interventie 3.2 ,,Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii’’

 

Denumire:   S.C. EGGER TECHNOLOGIA S.R.L  – Radauti

 

Proiect: „Perfectionarea resurselor umane – o sansa pentru un viitor competitiv!”

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „ Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

        

Denumire:  S.C. COMPETITIVE IN BUSINESS & CONSULTING S.R.L – S.C. DOMO S.A – Bucuresti

 

Program de finantare: Phare 2006

 

Denumire:   S.C. GILMET S.R.L – comuna Drajna, jud. Prahova

 

  1. Proiect: „Dezvoltarea resurselor umane a s.C. GILMET S.R.L, din perspectiva integrarii europene”

 

Program de finantare: Phare 2006

 

  1. Proiect:Competitivitatea GILMET – forta motrica a progresului, orientare spre viitor!”

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013” Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” Domeniul major de interventie D1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM” Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” pentru întreprinderile mari

 

Denumire:   S.C. AQUATUB S.A – localitatea Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu

 

Proiect: „Fabrica de tuburi din poliesteri armati cu fibre de sticla si insertie de nisip (PAFSIN)”

 

Program de finantare: Schema de ajutor de stat instituita PRIN H.G. NR. 1680/2008 privind asigurarea dezvoltarii economice durabile – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

        

Denumire: S.C. R&M CONSTRUCT  S.R.L – Slobozia 

 

Proiect: « Cresterea competitivitatii si dezvoltarea societatii SC  R & M CONSTRUCT SRL  prin modernizarea activitatii de  executie de lucrari de constructii »

 

Program de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor”

 

 

Denumire:   S.C. MIRO IMPEX S.R.L – Amara

 

Proiect:  “Cresterea productivitatii societatii  MIRO IMPEX S.R.L, urmare a dezvoltarii activitatii prin confectionarea  produselor”

 

Program de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor”

 

Denumire:   S.C. BEBBYR S.R.L – Mihail Kogalniceanu, jud. Ialomita

 

Proiect:  „Cresterea competitivitatii si productivitatii economice a  S.C.BEBBYR COM S.R.L.  prin construirea unui service auto modern”

 

Program de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor”

 

Denumire:   SC CARGO TERRA SRL, jud. Ialomita

 

Proiect:  ”Dezvoltare inovativa prin retehnologizare si optimizarea resurselor”

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013” Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” Domeniul major de interventie D1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM” Operatiunea „Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri”

 

Denumire:   PERSOANA FIZICA STAN ANICA

 

Proiect:  „BAZA AGREMENT FLORIS”

 

Program de finantare: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice”

 

Denumire:   AQUA CRIS VIVANTE SRL

 

Proiect:  „Construirea si dotarea unitatii de productie   « AQUA CRIS  VIVANTE » – hala productie cu birouri p+1ep, cabina portar, imprejmuire, spatii de parcare, bransamente utilitati, put forat apa, fosa   septica vidanjabila, alei carosabile si pietonale

 

Program de finantare: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”

 

Denumire:   SILVA FOCUS SR

 

Proiect:  „Construirea si dotarea unitatii de productie de mobilier si a altor produse din lemn si resturi vegetale  «SILVA FOCUS» – hala productie cu birouri P+1E, imprejmuire, spatii de parcare, bransamente utilitati, put forat apa, fosa septica vidanjabila, alei carosabile si pietonale

 

Program de finantare: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”

 

 

Denumire:   PHOTOVOLTAIC SYSTEMS SRL

 

Elaborare analiza cost beneficiu pentru proiectele de investitii in realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie

 

Denumire:   RUT PROIECT SRL

 

Elaborare analiza cost beneficiu pentru proiectele de investitii in reabilitarea/ modernizarea/ drumurilor comunale

Beneficiari  publici

Denumire: Comuna Baba Ana, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Progr. national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiecte:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2, sat Baba Ana

Modernizari drumuri

 

Denumire: Comuna Dumbravesti, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

         Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa4

Obiective proiecte:

Construirea Baza Sportiva, sat Dumbravesti

Construire centrala fotovoltaica

 

Denumire: Comuna  Drajna, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 3: „Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Masura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”, Sub – masura 431.1 – Constructie parteneriate public private:

  • Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL (2009)
  • Constructia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locale si pregatirea planului de dezvoltare locala în vederea participarii la selectia GAL-urilor (2011)

         Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

         Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiecte:

Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local din comuna

Construire centru de batrani si  persoane cu nevoi speciale (p+1e), fosa septica, imprejmuire teren, alei carosabile si pietonale, bransamente si utilitati

Dotare camin cultural sat Ogretin

Construire baza sportiva

Construire centrala fotovoltaica

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

Constituirea  Grupului  de  Actiune Locala „Drumul Fructelor”

 

Denumire: Comuna Gorgota, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiect:

Construire centrala fotovoltaica

 

Denumire: Comuna Izvoarele, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi

Obiective proiect:

Amenajare Parc, sat Schiulesti

 

Denumire: Comuna  Vilcanesti, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009, 2010

Obiective proiect: 

Imbunatatirea drumurilor comunale cu racord din drumul judetean 218 din satele Valcanesti si Trestioara, aflate intr-o  stare precara

Retea de canalizare in satele Valcanesti si Carjari, utilitate publica inexistenta in prezent;

Infiintare centru de asistenta educationala,  dupa programul scolar, necesar copiilor cu probleme  sociale din comuna Valcanesti;

Reabilitarea caminului cultural din satul Trestioara, dotarea acestuia in vederea cresterii interesului populatiei fata de activitile cultural artistice din satul Trestioara  

 

  JUDETUL IALOMITA

Denumire: Primaria municipiului SLOBOZIA, judetul Ialomita

Obiectiv proiect: Consultanta pentru implementare proiect

Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din municiul Slobozia

 

Denumire: Oras AMARA, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa4

Obiective proiecte:

Construire centrala fotovoltaica

          Consultanta pentru identificare oportunitati finantare si elaborare documentatie de accesare finantari nerambursabile

 

Denumire: Comuna Axintele, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire Baza Sportiva, sat Axintele

 

Denumire: Comuna  Bucu, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiect:

Extindere retea  de apa, construire retea de canalizare si statie de epurare în sat Bucu

 

Denumire: Comuna Cosimbesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Modernizare drumuri comunale

 

Denumire: Comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Modernizare drumuri comunale

 

Denumire: Comuna Gh. Lazar, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

 

Denumire: Comuna Marculesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Modernizare drumuri comunale

 

Denumire: Comuna Scinteia, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiecte:

Amenajare Parc

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

Modernizare drumuri comunale

 

Denumire: Comuna Sinesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Modernizare drumuri comunale

 

Denumire: Comuna Perieti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiect:

Imbunatatirea retelei de drumuri locale

Amenajare parc, spatii joaca

Construire centrala fotovoltaica

 

Denumire: Comuna  Platonesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiecte:

Reabilitare si extindere retea apa, strazi comunale, after school, camin cultural

Construire  baza sportiva

Asfaltare drumuri satesti

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

 

Denumire: Comuna  Valea Ciorii, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Obiective proiect:

Modernizare drumuri locale, sat Murgeanca, sat Valea Ciorii

Schimbarea destinatiei imobilului brutarie situat in comuna Valea Viorii,  in centru de ingrijire copii “after school” – reabilitare, recompartimentare si dotare

Dotare camin cultural, comuna Valea Ciorii  

Imbunatatira calitatii mediului prin infiintare si amenajare parc si spatii de joaca pentru copii, alei pietonale bransamente utilitati       

 

JUDETUL TULCEA

 

Denumire: Comuna Casimcea, judetul Tulcea

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

 

Denumire: Comuna Izvoarele, judetul Tulcea

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala

 

Denumire: Comuna Nalbant, judetul Tulcea

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire  baza sportiva

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

 

Denumire: Comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Infintare sistem de canalizare si statie de epurare

Imbunatatire strazi de pamant prin asfaltare

Modernizare baza sportiva

Implementare cu succes

Hotel Heaven, Amara
Centrul medical Comoclinic, Slobozia
Modernizare atelier croitorie, Amara
Fabrica de tuburi din poliesteri, Giurgiu
Parc fotovoltaic , Amara
Service auto, Tandarei
Baza sportiva, comuna Casimcea
Camin cultural,comuna Platonesti
Modernizare drumuri locale, comuna Murgeanca
Extindere retea apa si gaze, comuna Bucu

Scrisori de recomandare

Ai nevoie de ajutor?

COMO Consulting este compania de consultanta pe termen lung al investitorilor publici si privati, apreciata pentru profesionalism eficacitatea cu care atinge obiectivele.