Beneficiari

Proiect: “Imbunatatirea competentelor, flexibilitatii si performantelor angajatilor, in vederea adaptarii la actualul context socio economic” 

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

Proiect: “Performanta profesionala – principala forta motrice a competitivitatii” 

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

Proiect: “iesirea din criza economica, prin promovarea unei forte de munca adaptabile si competente” 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 ,,Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor’’

Domeniul major de interventie 3.2 ,,Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii’’

Proiect: “Imbunatatirea competentelor, flexibilitatii si performantelor angajatilor, in vederea adaptarii la actualul context socio economic” 

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

Proiect: „Performanta angajatilor – cale principala de crestere a competitivitatii companiei.”

 

Program de finantare:  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 ,,Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor’’

Domeniul major de interventie 3.2 ,,Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii’’

Proiect: „Perfectionarea resurselor umane – o sansa pentru un viitor competitiv!”

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste în oameni!” Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2 „ Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

  1. Proiect: „Dezvoltarea resurselor umane a s.C. GILMET S.R.L, din perspectiva integrarii europene”

 

Program de finantare: Phare 2006

 

  1.  Proiect: „Competitivitatea GILMET – forta motrica a progresului, orientare spre viitor!”

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013” Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” Domeniul major de interventie D1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM” Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” pentru întreprinderile mari

Proiect: „Fabrica de tuburi din poliesteri armati cu fibre de sticla si insertie de nisip (PAFSIN)”

 

Program de finantare: Schema de ajutor de stat instituita PRIN H.G. NR. 1680/2008 privind asigurarea dezvoltarii economice durabile – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

        

Proiect: « Cresterea competitivitatii si dezvoltarea societatii SC  R & M CONSTRUCT SRL  prin modernizarea activitatii de  executie de lucrari de constructii »

 

Program de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor”

Proiect:  “Cresterea productivitatii societatii  MIRO IMPEX S.R.L, urmare a dezvoltarii activitatii prin confectionarea  produselor”

 

Program de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor”

 

Proiect:  „Cresterea competitivitatii si productivitatii economice a  S.C.BEBBYR COM S.R.L.  prin construirea unui service auto modern”

 

Program de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor”

Proiect:  ”Dezvoltare inovativa prin retehnologizare si optimizarea resurselor”

 

Program de finantare: Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013” Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” Domeniul major de interventie D1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM” Operatiunea „Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri”

Proiect:  „Construirea si dotarea unitatii de productie   « AQUA CRIS  VIVANTE » – hala productie cu birouri p+1ep, cabina portar, imprejmuire, spatii de parcare, bransamente utilitati, put forat apa, fosa   septica vidanjabila, alei carosabile si pietonale

 

Program de finantare: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Proiect:  „Construirea si dotarea unitatii de productie de mobilier si a altor produse din lemn si resturi vegetale  «SILVA FOCUS» – hala productie cu birouri P+1E, imprejmuire, spatii de parcare, bransamente utilitati, put forat apa, fosa septica vidanjabila, alei carosabile si pietonale

 

Program de finantare: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Elaborare analiza cost beneficiu pentru proiectele de investitii in realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Progr. national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiecte:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2, sat Baba Ana

Modernizari drumuri

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

         Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa4

Obiective proiecte:

Construirea Baza Sportiva, sat Dumbravesti

Construire centrala fotovoltaica

 

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 3: „Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Masura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”, Sub – masura 431.1 – Constructie parteneriate public private:

  • Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL (2009)
  • Constructia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locale si pregatirea planului de dezvoltare locala în vederea participarii la selectia GAL-urilor (2011)

         Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

         Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiecte:

Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local din comuna

Construire centru de batrani si  persoane cu nevoi speciale (p+1e), fosa septica, imprejmuire teren, alei carosabile si pietonale, bransamente si utilitati

Dotare camin cultural sat Ogretin

Construire baza sportiva

Construire centrala fotovoltaica

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

Constituirea  Grupului  de  Actiune Locala „Drumul Fructelor”

 

Program de finantare:

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiect:

Construire centrala fotovoltaica

Program de finantare:

Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi

Obiective proiect:

Amenajare Parc, sat Schiulesti

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009, 2010

Obiective proiect: 

Imbunatatirea drumurilor comunale cu racord din drumul judetean 218 din satele Valcanesti si Trestioara, aflate intr-o  stare precara

Retea de canalizare in satele Valcanesti si Carjari, utilitate publica inexistenta in prezent;

Infiintare centru de asistenta educationala,  dupa programul scolar, necesar copiilor cu probleme  sociale din comuna Valcanesti;

Reabilitarea caminului cultural din satul Trestioara, dotarea acestuia in vederea cresterii interesului populatiei fata de activitile cultural artistice din satul Trestioara  

 

Obiectiv proiect: Consultanta pentru implementare proiect

Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din municiul Slobozia

Program de finantare:

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa4

Obiective proiecte:

Construire centrala fotovoltaica

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire Baza Sportiva, sat Axintele

Program de finantare:

Programul national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiect:

Extindere retea  de apa, construire retea de canalizare si statie de epurare în sat Bucu

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Modernizare drumuri comunale

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Modernizare drumuri comunale

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Obiective proiect:

Modernizare drumuri locale, sat Murgeanca, sat Valea Ciorii

Schimbarea destinatiei imobilului brutarie situat in comuna Valea Viorii,  in centru de ingrijire copii “after school” – reabilitare, recompartimentare si dotare

Dotare camin cultural, comuna Valea Ciorii  

Imbunatatira calitatii mediului prin infiintare si amenajare parc si spatii de joaca pentru copii, alei pietonale bransamente utilitati       

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiecte:

Reabilitare si extindere retea apa, strazi comunale, after school, camin cultural

Construire  baza sportiva

Asfaltare drumuri satesti

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Infintare sistem de canalizare si statie de epurare

Imbunatatire strazi de pamant prin asfaltare

Modernizare baza sportiva

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire  baza sportiva

Exemple de proiecte implementate cu succes

Infiintarea si dotarea centrului de fiziokinetoterapie si recuperare medicala COMO Clinic

Suntem un exemplu viu al eficacitatii echipei COMO Consulting deoarece am obtinut finantare nerambursabila si am implementat un proiect pentru o noua linie de business, in propria companie.

 

Proiectul a fost finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

 

Exemple de proiecte – Beneficiari privati

Fabrica de tuburi din poliesteri, Giurgiu

Exemple de proiecte – Beneficiari publici

Parc fotovoltaic , Amara
Executarea lucrarilor de restaurare a Bisericii «Sfintii Voievozi» Tandarei
Baza sportiva, comuna Casimcea
Camin cultural,comuna Platonesti

Scrisori de recomandare

Ai nevoie de ajutor?

COMO Consulting este compania de consultanta pe termen lung al investitorilor publici si privati, apreciata pentru profesionalism eficacitatea cu care atinge obiectivele.