CONSULTANTA ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE 

Suntem activi pe piața de profil incepand cu anul 2006 si avem in portofoliu clienți publici cât și privați .

CUM SE OBTINE FINANTAREA?

Pasul 1:    Definirea proiectului si a obiectivelor acestuia

Pasul 2:    Identificarea surselor de finantare

Pasul 3:    Verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate ale solicitantului si proiectului in raport cu conditiile de finantare mentionate in Ghidul solicitantului

Pasul 4:    Elaborarea studiului de fezabilitate, planului de afaceri si cererii de finantare 

Pasul 5:    Depunerea dosarului de finantare, Organismului Intermediar/ Autoritatii de Management

Pasul 6:    Analiza cererii de finantare, de catre Autoritatea de Management, respectiv:

►Verificarea conformitatii administrative si a eligiblitatii proiectului (ex: eligibilitatea solicitantului si eligibilitatea cheltuielilor, dupa cum au fost mentionate în Ghidul solicitantului). Cererile care nu sunt conforme se resping.

►Evaluarea tehnica, financiara si economica a proiectului

►Selectarea/ respingerea proiectului 

Pasul 7:    Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare.