CONSULTANTA ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE 

Suntem activi pe piața de profil incepand cu anul 2006 si avem in portofoliu clienți publici cât și privați .

CE PRESUPUNE IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT?

Pasul 1: Intrunirea echipei de proiect, analiza proiectului, analiza activitatilor care trebuie parcurse in perioada de implementare, analiza bugetului proiectului si alocarea sarcinilor, astfel incat sa se poata realiza obiectivele si indicatorii proiectului, in limita bugetului alocat si a perioadei de timp planificate initial;

Pasul 2: Realizarea fiecarei activitati prevazute in cererea de finantare:

ex: 

►realizarea achizitiilor in conformitate cu legislatia nationala/ europeana si regulile programului de finantare 

►desfasurarea activitatii de management al proiectului: 

►transmiterea cererii de prefinantare al proiectului (avans)

►transmiterea notificarilor catre Autoritatea de Management (ex: modificarea echipei de implementare a proiectului, modificarea bugetului neeligibil al proiectului)

►transmiterea actelor aditionale catre Autoritatea de Management, in vederea modificarii  anumitor aspecte cu impact major asupra proiectului (ex: prelungirea termenului de implementare al proiectului)

►transmiterea cererilor de rambursare ale  proiectului. 

Acestea contin toate documentele aferente achizitiilor de servicii, bunuri si lucrari (ex: documentatie de atribuire, oferte, contracte), documente justificative (facturi, ordine de plata avizate de banca), documente contabile, raport de audit

►intocmirea documentelor proiectului (dosare de achizitie, dosare de plati, rapoarte de progres etc.)

 

Pasul 3: Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar, in procentul stabilit initial in Ghidul solicitantului (ex: 85%)

Acest procent se mentioneaza in Ghidul solicitantului si depinde de tipul beneficiarului (autoritate publica, microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mare), putand reprezenta chiar 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

 

Pasul 4: Finalizarea implementarii proiectului 

 

Pasul 5: Monitorizarea activitatii beneficiarului, timp 3 – 5 ani, in vederea verificarii respectarii indicatorilor/ rezultatelor mentionate initial in cererea de finantare.