CONSULTANTA ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE 

Suntem activi pe piața de profil incepand cu anul 2006 si avem in portofoliu clienți publici cât și privați .

DE CE GRANTURILE UE?

Pentru ca permit:

►   perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton

►   cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti, prin:

►   achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii si constructii 

►   achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software); 

►   construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii

►   sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

►   valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

►   investitii pentru infrastructura de cercetare dezvoltare

►   acordarea sprijinului pentru implementarea standardelor internationale 

►   imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii 

►   dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza, prin:

►   infiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local

►   înfiintarea, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa/ apa uzata

►   imbunatatirea infrastructurii aferenta serviciilor sociale etc.