CONSULTANTA ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE 

Suntem activi pe piața de profil incepand cu anul 2006 si avem in portofoliu clienți publici cât și privați .

Judetul Prahova

Denumire: Comuna Baba Ana, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Progr. national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiecte:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2, sat Baba Ana

Modernizari drumuri

Denumire: Comuna Dumbravesti, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

            Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa4

Obiective proiecte:

Construirea Baza Sportiva, sat Dumbravesti

Construire centrala fotovoltaica

Denumire: Comuna  Drajna, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 3: „Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Masura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”, Sub - masura 431.1 – Constructie parteneriate public private:

§  Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL (2009)

§  Constructia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locale si  pregatirea planului de dezvoltare locala în vederea participarii la selectia GAL-urilor (2011)

          Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

          Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiecte:

Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local din comuna

Construire centru de batrani si  persoane cu nevoi speciale (p+1e), fosa septica, imprejmuire teren, alei carosabile si pietonale, bransamente si utilitati

Dotare camin cultural sat Ogretin

Construire baza sportiva

Construire centrala fotovoltaica

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

Constituirea  Grupului  de  Actiune Locala „Drumul Fructelor”

Denumire: Comuna Gorgota, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiect:

Construire centrala fotovoltaica

Denumire: Comuna Izvoarele, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi

Obiective proiect:

Amenajare Parc, sat Schiulesti

Denumire: Comuna  Vilcanesti, judetul Prahova

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009, 2010

Obiective proiect: 

Imbunatatirea drumurilor comunale cu racord din drumul judetean 218 din satele Valcanesti si Trestioara, aflate intr-o  stare precara

Retea de canalizare in satele Valcanesti si Carjari, utilitate publica inexistenta in prezent;

Infiintare centru de asistenta educationala,  dupa programul scolar, necesar copiilor cu probleme  sociale din comuna Valcanesti;

Reabilitarea caminului cultural din satul Trestioara, dotarea acestuia in vederea cresterii interesului populatiei fata de activitile cultural artistice din satul Trestioara