CONSULTANTA ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE 

Suntem activi pe piața de profil incepand cu anul 2006 si avem in portofoliu clienți publici cât și privați .

Judetul Ialomita

Denumire: Primaria municipiului SLOBOZIA, judetul Ialomita

Obiectiv proiect: Consultanta pentru implementare proiect

Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din municiul Slobozia

Denumire: Oras AMARA, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa4

Obiective proiecte:

Construire centrala fotovoltaica

          Consultanta pentru identificare oportunitati finantare si elaborare documentatie de accesare finantari nerambursabile

Denumire: Comuna Axintele, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire Baza Sportiva, sat Axintele

Denumire: Comuna  Bucu, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiect:

Extindere retea  de apa, construire retea de canalizare si statie de epurare în sat Bucu

Denumire: Comuna Cosimbesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Modernizare drumuri comunale

Denumire: Comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Modernizare drumuri comunale

Denumire: Comuna Gh. Lazar, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Obiective proiect:

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Denumire: Comuna Marculesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Modernizare drumuri comunale

Denumire: Comuna Scinteia, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiecte:

Amenajare Parc

Construire baza sportiva multifunctionala tip 2

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

Modernizare drumuri comunale

Denumire: Comuna Sinesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa 4 – LEADER, MASURA 431 – „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”

Obiective proiect:

Modernizare drumuri comunale

Denumire: Comuna Perieti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Programul de Imbunatatirea Calitatii Mediului prin realizarea de Spatii Verzi

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4

Obiective proiect:

Imbunatatirea retelei de drumuri locale

Amenajare parc, spatii joaca

Construire centrala fotovoltaica 

Denumire: Comuna  Platonesti, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural

Programul national de dezvoltare a infrastructurii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Obiective proiecte:

Reabilitare si extindere retea apa, strazi comunale, after school, camin cultural

Construire  baza sportiva

Asfaltare drumuri satesti

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala 

Denumire: Comuna  Valea Ciorii, judetul Ialomita

Program de finantare:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2009

Obiective proiect:

Modernizare drumuri locale, sat Murgeanca, sat Valea Ciorii

Schimbarea destinatiei imobilului brutarie situat in comuna Valea Viorii,  in centru de ingrijire copii "after school" - reabilitare, recompartimentare si dotare

Dotare camin cultural, comuna Valea Ciorii  

Imbunatatira calitatii mediului prin infiintare si amenajare parc si spatii de joaca pentru copii, alei pietonale bransamente utilitati