CONSULTANTA ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE 

Suntem activi pe piața de profil incepand cu anul 2006 si avem in portofoliu clienți publici cât și privați .

RUT PROIECT SRL

Elaborare analiza cost beneficiu pentru proiectele de investitii in reabilitarea/ modernizarea/ drumurilor comunale

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS SRL

Elaborare analiza cost beneficiupentru proiectele de investitii in realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie

SILVA FOCUS SR

Proiect:  „Construirea si dotarea unitatii de productie de mobilier si a altor produse din lemn si resturi vegetale  «SILVA FOCUS» – hala productie cu birouri P+1E, imprejmuire, spatii de parcare, bransamente utilitati, put forat apa, fosa septica vidanjabila, alei carosabile si pietonale”

 

Program de finantare: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”

AQUA CRIS VIVANTE SRL

Proiect:  „Construirea si dotarea unitatii de productie   « AQUA CRIS  VIVANTE » – hala productie cu birouri p+1ep, cabina portar, imprejmuire, spatii de parcare, bransamente utilitati, put forat apa, fosa   septica vidanjabila, alei carosabile si pietonale”

 

Program de finantare: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”